روشنک

۲۸۵,۰۰۰ تومان

راهنمای سایز بندی جدید
شناسه محصول: 8023 دسته: برچسب:
×
اندازه روی سینه اندازه زیر سینه سایزسوتین
(84-86)-(81-83) (73-77)-(75-79) 75
(89-91)-(86-88) (76-80)-(78-72) 80
(94-96)-(91-93) (89-93)-(81-85) 85
(99-101)-(96-98) (105-109)-(97-101) 90
(104-106)-(101-103) (121-125)-(117-113) 95
_ Free شورت
- متناسب با سایزسوتین از(Mتاxl/2xl) شورت